อบจ.สระแก้ว ตรวจ ATK บุคลากรก่อนเข้าปฎิบัติงาน.

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจ ATK บุคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงานภายหลังจากหยุดยาว 5 วัน เพื่อนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว