โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว (สวน Sensory) ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ด้วยกิจกรรมประสาทรับความรู้สึก และการเคลื่อนไหว (สวน Sensory) ประจำปี 2565 โดยมี นายพรรธนภ ตัณฑ์ศุภศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด อาคารแก้วกัลป์ยาณ์ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว