นักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมส่งนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

⏳ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก#28 วันที่ 22/ก.ค./2565📍

📌ผลการแข่งขัน “แกะสลักผักผลไม้”.
🥇-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศ รร.บ้านแก้งวิทยา อบจ.สระแก้ว.
🥈- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 รร.บ้านแก้งวิทยา อบจ.สระแก้ว.

📌 ผลการแข่งขันรายการ “ตอบปัญหาสารานุกรม”.
🥉-ระดับม.ปลายรองชนะอันดับ2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

📌 ผลการแข่งขัน “สุนทรพจน์ภาษาไทย”.
🥇-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”.
🥈-ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง.

📌ผลการแข่งขัน “วาดภาพระบายสี”.
🥉-ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง.

📌ผลการแข่งขัน “วาดภาพระบายสี”.
🥉-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว