เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลำโพง ยี่ห้อ DB Technologies จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงลำโพง ยี่ห้อ DB Technologies จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว