สรุปผลการแข่งขันของนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้ว การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 (วันสุดท้าย) ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง 11 โรงเรียน ร่วมส่งนักเรียนในสังกัด อบจ.สระแก้วเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 “วังน้ำเย็นวิชาการ” ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว.

⏳ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออก#28 วันที่ 24/ก.ค./2565📍**วันสุดท้าย📌

📌ผลการแข่งขัน “งานประดิษฐ์ร้อยมาลัย”.
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

📌 ผลการแข่งขันราย “การประกวดสื่อครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”.
🥇-รางวัลชนะเลิศ นายองอาจ ศรีเพ็ชรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

📌 ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์”.
🥉-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”.
🥇ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”.
🥇-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา”.
🥇-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร.

📌ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ”.
🥉-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัฒนานคร.

📌 ผลการแข่งขัน “โครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”.
🥈-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

📌 ผลการแข่งขัน “ทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”.
🥉-ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนวัฒนานคร.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว