เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิต สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว