องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

-เวลา ๐๖.๓๐น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางฯ.

-เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางฯ.

-เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางฯ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว