การประชุมหารือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมหารือการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมข้าราชการ (ชั้น2).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว