ต้อนรับข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ ข้าราชการโอนย้าย และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมต้อนรับข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ ข้าราชการโอนย้าย และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 14 ราย พร้อมทั้งให้โอวาทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3

#Sakaeopao_News

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว