เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน 2 คัน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว