กิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 90,000 ตัว

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว.

นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นายธีระชัย​ ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว,นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”โดยมี พลเอก แอก ซมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคที่ทหาร 5 ประเทศกัมพูชา, พลตรี ฐกัด หลอดสิริ รองแม่ทัพภาคที่ 1 พลตรีอมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนจำนวน 1,125 คนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 90,000 ตัว,ปลูกต้นไม้ จำนวน 90,000 ต้น,การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริ การจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดสระแก้ว, มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย,มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว,มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 30 ถุง,มอบรถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ จำนวน 43 ราย,มอบจักรยานตามโครงการจักรยานสานฝันปันสุขให้กับนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 50 คัน,มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดสระแก้วให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ถุง.

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดสระแก้ว พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว