อบจ.สระแก้ว พบประชาชน โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีพลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
.
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วได้นำผลการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณะ ความรู้ด้านการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพ บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ร่วมกับหน่วยบริการจากโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว