เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recyling สายบ้านคลองกลาง – บ้านห้วยไคร้ใต้ ถึงบ้านคลองหว้า ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in Place Recyling สายบ้านคลองกลาง – บ้านห้วยไคร้ใต้ ถึงบ้านคลองหว้า ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว