องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ


วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว.

  • ภาคเช้า.
    เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร / ศาลากลางฯ.
    เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา / หอประชุมปางสีดา.
  • ภาคค่ำ.
    เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมปางสีดา.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว