อบจ.สระแก้วร่วมให้การสนับสนุนเรือท้องแบนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติคลองพระปรง

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ให้การสนับสนุนยืมใช้เรือท้องแบนชนิดติดตั้งเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ พร้องเจ้าหน้าที่ฯทำความสะอาดกำจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติคลองห้วยใหญ่ บ้านท่ามะตูม ม.10 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว.

ตามที่กลุ่มล่องแพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติคลองห้วยใหญ่ บ้านท่ามะตูม ม.10 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนยืมเรือท้องแบนชนิดติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ลำ และรถบรรทุกรับส่งเรือ เพื่อทำความสะอาดในลำคลองห้วยใหญ่ (พระปรง) กำจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำนำรายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว