เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมต่อเขตบ้านบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลักใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น เชื่อมต่อเขตบ้านบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลักใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว