อบจ.สระแก้ว เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากปัญหาน้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เร่งให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.สระขวัญ ณ บ้านวังตีอก หมู่ 13 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขั่งในหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว