เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว