เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว