โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว