อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 24 สิงหาคม เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว,นางมณฑา ศรีชัย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อบจ.สระแก้ว สำรวจพื้นที่ปรับภูมิทัศน์/ ระบบสาธารณูปโภค/ขุดลอกท่อระบายน้ำ/ปรับเปลี่ยนระบบกระจายเสียง/เพิ่มไฟส่องสว่าง/ปรับปรุงอาคาร/และร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมตลาดโรงเกลือ รวมถึงเตรียมปรับปรุงตัวอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว/นักชอปปิ้งที่จะมาเยือนในเร็วๆนี้ และเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนำรายได้เข้าสู่จังหวัดสระแก้วอีกทางนึง.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว