เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว