เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว