เรื่อง งานจ้างการบริการระบบติดตามการทำงานและเเสดงพิกัดตำเเหน่งระยะไกล สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 175 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างการบริการระบบติดตามการทำงานและเเสดงพิกัดตำเเหน่งระยะไกล สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 175 เครื่อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว