เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสาธิตสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว