เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารค้าขายสินค้าพื้นที่ตลาดโรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารค้าขายสินค้าพื้นที่ตลาดโรงเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว