เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว