เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบ emergency telemedicine ในรถพยาบาลชั้นสูง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบ emergency telemedicine ในรถพยาบาลชั้นสูง จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว