เรื่อง งานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว