เรื่อง งานจ้างเหมาปริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจ้างเหมาปริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว