วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ก้าวสู่ ๒ ทศวรรษ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ก้าวสู่ ๒ ทศวรรษ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว