เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสาร สำหรับโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มเอกสาร สำหรับโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว