เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ เเละระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตองภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ เเละระบบระบายน้ำตลาดวังปลาตอง ที่ตลาดวังปลาตองภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว