เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว