เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (คนพิการ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้าง (คนพิการ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
กำหนดสอบ วันที่ 21 กันยายน 2565 รายงานตัว เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม อบจ.สระแก้ว ชั้น 1

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว