การประชุมการรายงานติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการรายงานติดตามผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างคู่มือแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ณ ห้องประชุมข้าราชการ อบจ. (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว