เรื่อง งานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนนจังหวัดสระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะในบริเวณตลาดโรงเกลือ องค์การบริหารส่วนนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว