เรื่อง ขยายสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ขยายสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว