เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพัสดุโครงการสวนพฤกษศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว