เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนข้าวรวงแก้ว บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงผลิตพืชสมุนไพร จำนวน 1 หลัง และจัดซื้อเครื่องบดผงสมุนไพร จำนวน 1 เครื่อง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว