นายกฯอบจ.สระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯเข้าปฎิบัติหน้าที่และสานต่อภารกิจตามปกติ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รองฯวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา,รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าปฏิบัติหน้าที่และสานต่อภารกิจตามปกติ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ และพร้อมมอบนโยบายเดินหน้าพัฒนาจังหวัดสระแก้วของเราอย่างเต็มกำลังต่อไปอย่างทันที ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว