กองช่าง อบจ.สระแก้ว เร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว มอบหมายให้ กองช่าง อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาย บ.บึงตากวน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว (ในขั้นตอนเปิดปากแผล ลงหินบดอัด) เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย จึงให้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวก และปลอดภัย.
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว