อบจ.สระแก้ว ร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขาโล้น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ปราสาทเขาโล้น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว