การประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ อบจ.สระแก้ว

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. รองฯอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว