ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง ตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีลคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว