นายก อบจ.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดฯ

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ หมู่ ๓ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว