#บ้านเลขที่๘๘๘๘

#บ้านเลขที่๘๘๘๘ //เป็นคอลัมน์ใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่จัดทำขึ้นโดย #ทีมประชาสัมพันธ์อบจ_สระแก้ว (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สระแก้ว) เป็นคอลัมน์เล็กๆที่แนะนำส่วนประกอบและสถานที่ต่างๆภายในพื้นที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ/ประสานขอความช่วยเหลือ/ขอคำแนะนำ/ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สะดวกและรวดเร็วภายใต้คำพูดของ นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ว่า “ทำงานด้วยความสุข”

#บ้านเลขที่๘๘๘๘ หลังใหญ่หลังนี้ ประกอบด้วย
-รอยยิ้มอย่างจริงใจ // ของคนในบ้านที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนถือเป็นหัวใจสำคัญของบ้าน.
-สถานที่ // สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลา.
-ความปลอดภัย // มุ่งเน้นเป็นสำคัญทั้งภายในตัวอาคารและนอกอาคาร อาทิเช่นถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง,เสียงสัญญาณเตือน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่พลัดเปลี่ยนเวรยามตลอดเวลา.
-สถานที่ออกกำลังกาย // ที่สามารถรองรับได้ทั้งบุคลากรขององค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง.
-สนามฟุตบอล,สระว่ายน้ำ // ที่ได้มาตรฐานของจังหวัดสระแก้ว.
-สนามไดร์ฟกอล์ฟ // ที่กำลังปรับปรุงและพร้อมจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้.
-ภูมิทัศน์ // คือส่วนสำคัญที่กำลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบเตรียมพร้อมเปิดเป็นแหล่งเช็คอินของจังหวัดสระแก้ว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดสระแก้วและผู้มาเยือนฯ

#บ้านเลขที่๘๘๘๘ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 16.45 น. แนะนำในส่วนบริเวณด้านหน้า สนง.องค์การบริหารส่วนจังหวัสระแก้ว (ลานน้ำพุ) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว