โครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน สำหรับนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 (วิทยา-วารี) โรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว