การประชุมการทบทวนอำนาจหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบ และอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. กองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมการทบทวนอำนาจหน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบ และอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหาส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น3).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว