ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เข้าพบนายกฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว